מדיניות החזרת מוצרים

1.1. מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים כפופה לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, לכל שינוי בחוק ובתקנות ו/או לכל חוק משלים ו/או מחליף שיחוקק.

1.2. בהתאם להוראות כל דין, ובכפוף לתשלום דמי ביטול בסך של 100 ₪ או 5% משווי הקנייה (הנמוך מבין השניים), ניתן לבטל עסקה ללא נימוק ובלבד שהלקוחה תחזיר את המוצר לספק ללא פגם ומבלי שנעשה בו כל שימוש.

1.3. ביטול העסקה יבוצע אם בתוך 3 ימי עסקים, מקבלת המוצר אצל הלקוחה, הלקוחה תפעל כדלקמן:

        1.3.1. הלקוחה תעדכן את הספק, בכתב, על ביטול העסקה.

        1.3.2. הלקוחה תמסור את המוצר אצל הספק בכתובת ציונות 47 אשדוד או תשלח את המוצר אל הספק, באמצעות דואר רשום.

        1.3.3. המוצר יוחזר לספק באריזתו המקורית ועם התגיות המקוריות.

1.4. לא ניתן לבטל עסקה בה נרכשו מוצרים במבצע או הלבשה תחתונה.

1.5. ככל ולמוצר נלוותה מתנה על הלקוחה להחזיר גם את המתנה.

1.6. עד 5 ימי עסקים, ממועד קבלת המוצר שהוחזר, אצל הספק, הספק יזכה את הלקוחה בעלות המוצר, באותו אופן בו היא חויבה עבור המוצר.

1.7. מועד זיכוי הלקוחה בפועל יבוצע בהתאם למוסכם בין חברת האשראי והלקוחה.

1.8. ככל ולא ניתן לזכות את כרטיס האשראי, הלקוחה תקבל שובר קנייה התקף לשנה.

1.9. הספק אינו אחראי על פעילות דואר ישראל וככל שהמוצר לא יגיע חזרה אל הספק הלקוחה לא תזוכה.

1.10. הספק אינו מזכה את הלקוחה בעלות המשלוח או בעלות המשלוח של המוצר חזרה אליו למעט במקרים בהם המוצר יצא ממנו פגום.

1.11. הטיפול בהחזרת המוצרים יהיה עד 10 ימי עסקים מיום קבלת החבילה אצל הספק.